Home > České Libchavy > Římskokatolická farnost

Římskokatolická farnost

Biskupství královehradecké

Římskokatolická farnost České Libchavy
Duchovní správa: Bc.Th. Vladislav Brokeš
Tel.: 731 402 221, 465 523 564

Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

www: www.farnostuo.cz

Bohoslužby jsou v pátek od 16:15, v letním čase v 16:45 a neděli od 9:45 hodin.


 

Kostel sv. Víta

Kostel sv. Víta je nejdůležitější hmotnou památkou historie Českých Libchav, jak tomu píše F. Stárek, který se podrobně zabývá dějinami tohoto svatostánku. Je vystavěn jako původně gotický, posléze je roku 1780 barokně přestavěn.
K historii českolibchavského kostela se váže několik legend. Jedna z nich vypráví o tom, že náš kostelík založili nebo posvětili již sv. Cyril a sv. Metoděj v prvních dobách křesťanských, když šli z Moravy do Čech.
Další legenda přičítá jeho vznik sv. Vojtěchovi, který se na tomto místě pomodlil a poklonil, než se dále ubíral zemskou stezkou procházející z Říček do Kostelce přes libchavský les. Tu s největší pravděpodobností protínala další důležitá stezka mezi hrady Litomyšl a Kladsko a právě České Libchavy ležely na jejich křižovatce. Proto se dá říci, že tato legenda má vcelku věrohodný základ.
Skutečně psaná historie začíná pro České Libchavy rokem 1227, kdy bylo zjištěno, že hrabě Kojata Hrabišic odkázal háj na Lubhavě svému družiníkovi Nakašovi. Nepodařilo se však zjistit, zda tato osada měla již svoji svatyni. Nakaše byl ve víře pravděpodobně dosti horlivý. Dá se tedy předpokládat, že pokud svatině v osadě doposud nebyla, postaral se o její realizaci on.
Kostel je zasvěcen sv. Vítu, jehož kult se ve 13. století velmi rychle šířil. Je tedy možné, že právě Nakaše na základě této skutečnosti vybudoval v rámci rekonstrukce osady v roce 1227 také svatyni zasvěcenou sv. Vítu. V úvahu však také přichází, že kostel byl založen novými německými osadníky ze Saska po roce 1250. Sv. Vít byl v té době totiž hlavním partonem tohoto kraje.
Ale skutečně až období let 1344 až 1350 definitivně dokládá existenci českolibchavského kostela. V této době byl sepsán soupis farností v Pražském arcibiskupství, kde již České Libchavy figurují.

Vypsáno z článků Bc. Františka Stárka
STÁREK, František. Přehled podkladů k historii chrámu Svatého Víta v Českých Libchavách : Legenda o vzniku kostela. Českolibchavský zpravodaj. 2006, 3/2006, s. 10-11.
STÁREK, František. Přehled podkladů k historii chrámu Svatého Víta v Českých Libchavách : Od legend ke skutečnostem. Českolibchavský zpravodaj. 2006, 07/2006, s. 8-9.
STÁREK, František. Přehled podkladů k historii chrámu Svatého Víta v Českých Libchavách : První fara v Českých Libchavách. Českolibchavský zpravodaj. 2006, 10/2006, s. 5-6. 

 
Joomla Templates by Joomla Hosting