Home > České Libchavy > Současnost

Současnost

 

Obec České Libchavy leží v malebném údolí podél Libchavského potoka. V současné době má obec 620 stálých obyvatel a disponuje všemi náležitostmi občanské vybavenosti.

Turistické zajímavosti
V obci se nachází několik zajímavých památek. Jedná se zejména o tvrziště v ostrožné poloze „Skalka“ ve východní části vsi. Zachován je okružní příkop, částečně val a prohlubně po stavbách. Hlavní dominantou obce je původně gotický kostel sv. Víta z 2. poloviny 14. století. Kostel byl barokně přestavěn kolem r. 1780, věž byla přistavěna v roce 1843. Nejcennější částí stavby je gotický presbytář. Další historicky významnou stavbou je bývalá fara a rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1765.

Kulturní a sportovní vyžití
V okolí Českých Libchav je překrásná příroda, která láká návštěvníky k pěším procházkám nebo i projížďkám na kole, obcí vede několik cyklostezek. Malebným údolím kolem rybníka a Libchavského potoka se můžete vydat do Žamberka či Letohradu, z druhé strany je možné pokračovat směrem do Chocně nebo Ústí nad Orlicí. Po nové cyklostezce se můžete zajet podívat do Potštejna.
U fotbalového hřiště se nachází nové víceúčelové hřiště, které bylo slavnostně otevřeno v červnu 2010 a naleznete zde zázemí pro tenis, nohejbal, basketbal, volejbal, florbal nebo malou kopanou. Součástí areálu je také příjemná restaurace Chata Habřinka. Každoročně se zde pořádá několik zajímavých společenských akcí. Tradiční jsou Oslavy svěcení praporu a znaku obce a praporu hasičů nebo F&C festiválek Habřinka.

Školství
Obec zřizuje příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola České Libchavy. Obě zařízení jsou nově přestavěná a moderně vybavená.  Jedním ze základních principů obou zařízení je individuální přístup k dětem, úzká spolupráce s rodiči i veřejností a obohacení výuky formou zážitkových projektů.

Občanská vybavenost
V centru obce se nachází Obecní úřad, o kousek dál hasičská zbrojnice a obecní knihovna. V obci byl vybudován vodovod, provedena plynofikace a v současné době probíhá výstavba kanalizace. Nejvýznamnějším podnikem je zemědělská akciová společnost Obživa a.s. s vlastní čerpací stanicí a pneuservisem, dále firma Ekola České Libchavy s.r.o., která provozuje skládku komunálních odpadů a Stavona České Libchavy s.r.o., která se zabývá výrobou oken. V obci je řada dalších živnostníků a prodejna smíšeného zboží Konzum.

Joomla Templates by Joomla Hosting