Home > České Libchavy > Symboly obce

Znak obce

znak obceznak obce

 

Popis znaku:

Na stříbrném štítě znaku z paty vyrůstající zelené trojvrší, na něm zlatý roh o čtyřech parozích, z paty zprava vystupující černý lev s červenou zbrojí, držící zelenou lipovou ratolest o třech lístcích, proti němu postavený červený kohout se zlatou zbrojí.
Na obecním znaku připomíná zlaté paroží část erbu Jindřicha z Českých Libchav a Brandýsa z let 1397-1415 a Mikeše z Českých Libchav z let 1440 - 1447. Černý lev je přejat z erbu Žerotínů, když Jan starší ze Žerotína koupil ves s tvrzí a dvorem v Českých Libchavách v roce 1574 a spojil je se svým brandýským panstvím.
Červený kohout je jedním z atributů světce svatého Víta, jednoho z našich zemských patronů. Kohout je symbolem bdělosti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Právě sv.Vítu je náš kostel odedávna zasvěcen.

 

Prapor obcePrapor obce

Popis praporu:

List s vodorovnými pruhy v barvách bílý-zelený-žlutý-zelený. Z horního zeleného pruhu vystupuje černý lev s červenou zbrojí, držící zelenou listovou ratolest o třech lístcích, proti němu postavený červený kohout se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3

Slavnostní předání dekretů o udělení znaku a praporu obci České Libchavy předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Lubomírem Zaorálkem proběhlo dne 19.června 2003.

Joomla Templates by Joomla Hosting