Home > Obecní úřad > Ceníky, poplatky > Pronájmy a služby

Pronájmy a služby

 • hlášení místním rozhlasem: 30,- Kč + DPH/1 hlášení

 • půjčovné lešení:
  - lešeňová trubka 1bm 0,17 Kč + DPH/1 den
  - spojovací materiál 1ks  0,14 Kč + DPH/1 den
  - podlážka ks 0,53 Kč + DPH/1 den

 • půjčovné ocelového podia:
  - 1-5 dnů 5.000,- Kč + DPH - každý další den 500,- Kč + DPH
  Přepravu, montáž a demontáž výhradně zajišťuje Hasičský spolek České Libchavy, na základě zvláštní Smlouvy o dílo, kterou uzavře nájemce a Hasičský spolek České Libchavy. Uzavření smlouvy o dílo musí předcházet uzavření Smlouvy o nájmu a tvoří  přílohu Nájemní smlouvy.

 • přeprava osob autobusem:
  - jízdné 26,- Kč + DPH/1km/ do 300 km jízdy
  - jízdné 25,- Kč + DPH/1km/ nad 300 km jízdy
  - čekací doba  do 100 km 150,- Kč + DPH/1 hodina
  - čekací doba nad 100 km·130,- Kč + DPH/1 hodina

 • práce traktorem s příkopovým ramenem:
 • - sekání trávy 550,- Kč + DPH/1 hodina
 •  traktor, přeprava materiálu, prohrnování sněhu:
 • - 500,- Kč + DPH/1 hodina

 • pronájem Víceúčelového hřiště:
  - tenisový kurt 100,- Kč vč DPH/1,5 hodiny
  - kolektivní sporty 150,- Kč vč DPH/1,5 hodiny
  - osvětlení hrací plochy 30,- Kč vč. DPH/1,5 hodiny
  - celodenní pronájem hřiště 1.000,- Kč vč. DPH/1 den
  - celodenní pronájem pro občanská sdružení z Českých Libchav 100,- Kč vč. DPH/1den
  - permanentka na tenisový kurt 5+1  500,- Kč vč. DPH
  - permanentka na kolektivní sporty 5+1  750,- Kč vč. DPH
  - dlouhodobý pronájem sleva 20% z celkové ceny pronájmu hrací plochy na celou sezonu s pevně stanoveným časem (minimálně  1,5 hod/týden - 7 dní)
  - mládež do 15-ti let s trvalým pobytem v Českých Libchvách má na hřiště vstup zdarma v případě nerezervovaného hřiště jinou osobou (vstup pouze v přitomnosti osoby starší 15-ti let)

 • pronájem budovy se sociálním zařízením u víceúčelového hřiště:
  - pronájem·420,- Kč + DPH/den
  s povinností základního úklidu po skončení pronájmu

 • reklama: 8,40 Kč+ DPH/rok/za každý započatý dm2 plochy
  textilní nebo PVC reklama umístěná na dřevěné oplocení víceúčelového hřiště na základě uzavřené smlouvy

 • Inzerce v Českolibchavském zpravodaji:
  - občanská inzerce 10,-Kč/max. 10 řádků
  - ostatní inzerce černobíle
    rozsah A4 500,- Kč
    rozsah A5 250,- Kč
    rozsah A6 125,- Kč
  - vložení letáku 2,- Kč/1ks
 • hřbitovní poplatky:
  - nájemné za místo na pohřebišti   5,00 kč vč. DPH/1m2/rok
  - služby spojené s nájmem          23,00 kč vč. DPH/1m2/rok
 • Vypouštění odpadních vod: stočné 31,60 kč + DPH/m3
  dle fakturovaného množství pitné vody
Joomla Templates by Joomla Hosting