Home > Obecní úřad > Ceníky, poplatky > Správní poplatky

Správní poplatky

Ohlášení změny místa trvalého pobytu u osob starších 15 let 50,- Kč.
Ověřování stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie listiny (za každou i započatou stránku) - VIDIMACE 30,-Kč.
Vidimace Ověřování podpisu na listině - LEGALIZACE 30,-Kč.

Správní poplatky na vydaná rozhodnutí dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích
Czech POINT
- katastr nemovitostí 100,- Kč za 1 stranu + 50,- Kč za každou další stranu
- obchodní rejstřík 100,- Kč za 1 stranu + 50,- Kč za každou další stranu
- živnostenský rejstřík 100,- Kč za 1 stranu + 50,- Kč za každou další stranu
- bodové hodnocení z registru řidičů 100,- Kč za 1 stranu + 50,- Kč za každou další stranu
- seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč za 1 stranu + 50,- Kč za každou další stranu
- insolvenční rejstřík 100,- Kč za 1 stranu + 50,- Kč za každou další stranu
- rejstřík trestů 100,- Kč za výpis bez ohledu na počet stran
- autorizovaná konverze dokumentů na žádost 30,- Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny
- opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce v průběhu 3 let 200,- Kč

Joomla Templates by Joomla Hosting