Home > Obecní úřad > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Svoz a likvidaci odpadů zajišťuje:

Ekola České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, 561 14 České Libchavy
IČ: 49813862
DIČ: CZ49813862
Tel: 465582133, 465582326

Svozovým dnem popelnic z domácností je pátek.
Svozovým den pro svoz plastů a nápojových kartonů v roce 2016 je středa (2 týden) a pondělí (4. týden).

 

STAVEBNÍ DVŮR JE OTEVŘEN:

každou středu:           13,00 - 16,00 hodin

každou sudou sobotu:  8,30 - 11,00 hodin


Tříděný odpad
Na tříděný odpad jsou v naší obci rozmístěny sběrné nádoby na bílé sklo, barevné sklo, plasty a papír. Některé nádoby byly pořízeny ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s.,

Sklo
Třídíme zvlášť sklo barevné (směsné) a zvlášť bílé.
Do nádob je možno vhazovat odděleně dle druhu (směsné barevné sklo patří do zelených nádob a bílé sklo patří do bílých nádob) lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo a skleněné střepy.
Do těchto nádob v žádném případě nepatří keramika, porcelán, kamenina, zrcadla a drátěné sklo.

Plast
Plastové nádoby a lahve, PET lahve (od nápojů), kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie a další výrobky z plastů, jako jsou plastové hračky, kbelíky a podobně je možno vhazovat do žlutých sběrných nádob na tříděný odpad.
Do těchto nádob nepatří plastové trubky a podlahové krytiny.
Do těchto nádob je zároveň možno odkládat i tetrapakové obaly.

Tetrapak
Tetrapakové obaly jsou například krabice od džusů, mléčných výrobků, vín a podobně. Tyto obaly jsou sbírány společně s plasty a můžete je odkládat do žlutých nádob na sběrných hnízdech. Svozová firma je na dotřiďovací lince roztřídí.
Obaly vypláchněte trochou vody, rozložte rohy a stlačte je tak, aby měly zmenšený objem. Takto upravené obaly zaberou až desetkrát menší prostor.

Papír
Kartony, lepenky, noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír, sešity a pod.
Mezi papírem by neměly být jiné složky odpadů jako jsou například igelitové obaly a podobně.

Železný šrot
Pro likvidaci železného šrotu je možno využít kontejner, který je umístěn na stavebním dvoře.
Pokud se jedná o kombinaci železa se dřevem, plastem, textilií apod., je zapotřebí jednotlivé složky předem oddělit.

Nebezpečné odpady
Likvidace nebezpečného odpadu je zajištěna mobilním svozem, který probíhá dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Na termín svozu jsou občané upozorněny letákem a hlášením v místním rozhlase.
Nebezpečným odpadem jsou nefunkční kompletní ledničky a mrazničky, nefunkční kompletní elektrospotřebiče (televizory, rádia, magnetofony, vysavače apod.), zářivky a výbojky, staré léky, vyřazené chemikálie, staré barvy a ředidla, kosmetika, upotřebené (vyjeté) oleje, olejové filtry, zaolejované hadry a znečištěné nádoby, autobaterie, monočlánky, pneumatiky, duše, cyklistické pláště apod.

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2016  je 9. 3. a 25. 8.

Velkoobjemový odpad
Likvidace velkoobjemového odpadu, který nelze odložit do popelnice je zajištěna dvakrát do roka, na jaře a na podzim přistavenými velkoobjemovými kontejnery. Na termín přistavení je upozorněno letákem a hlášením v místním rozhlase.

Svoz velkoobjemových kontejnerů v roce 2016 je 8. 4. a 7. 10.

Bioodpad

Kontejner na bioodpad je umístěn na sídlišti "Habřinka" a na stavebním dvoře. Do těchto kontejnerů lze odkládat trávu, listí, nakrácené větvě apod. vše bez bilogicky nerozložitelných odpadů (tzn. igelitových sáčků, tašek, kovů atp.).

Svozový plán odpadu pro rok 2016, viz přiložený leták

Attachments:
Download this file (svoz odpadu 2016.jpg)svoz odpadu 2016.jpg

 

Joomla Templates by Joomla Hosting