Home > Obecní úřad > Veřejné pohřebistě

Veřejné pohřebiště

Správcem veřejného pohřebiště v Českých Libchavách je Obecní úřad České Libchavy.

Pohřebiště je umístěno přímo uprostřed obce za kamennou zdí okolo kostela sv. Víta.

Českolibchavský hřbitov je veřejným pohřebištěm sloužícím především pro občany obce České Libchavy.

Upozonujeme občany, kteří mají zájem o hrobové místo, že je nutné předem uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa na Obecním úřadě.

Poplatek za pronájem hrobového místa včetně smluvní ceny za služby spojené s pronájmem je 28,-Kč/m2/rok.

Řád veřejného pohřebiště

Plánek hřbitova

Žádost o souhlas s uložením ostatků zemřelého

Joomla Templates by Joomla Hosting