Home > Zastupitelstvo > Komise, výbory > Finanční výbor

Finanční výbor

Finanční výbor je zřizován podle § 117, odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce.

Předseda:     

  • Vladimír Stárek

Členové:         

  • Lenka Doležalová
  • Ludmila Dostálková
  • Lidmila Fialová
  • Ing. Marcela Šaldová

Předmět činnosti:

  • provádí kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
  • provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených obcí,   nebo které byly na obec převedeny
  • provádí kontrolu využití poskytnutých dotací, za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obce příslušné podklady
  • plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo
Joomla Templates by Joomla Hosting