Home > Zastupitelstvo > Komise, výbory > Komise životního prostředí

Komise životního prostředí

Předseda:   

  • František Knapovský

Členové:        

  • Zdeněk Kacálek
  • Michal Kočí

Předmět činnosti komise:

  • monitorovat zeleň a životní prostředí v obci
  • spolupracovat s obecním úřadem při úpravách veřejných prostranství
  • povolovat kácení dřevin rostoucích mimo les
  • kontrolovat údrzbu koryt vodních toků na katastru obce
  • organizovat likvidaci černých skládek a dalších ekologických záležitostí v obci
  • spolupracovat s obecním úřadem při řešení požadavků, stížností a žádostí občanů týkajících se živostního prostředí
Joomla Templates by Joomla Hosting